<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Se filmen på Hanna Olvenmarks föredrag på Green talks 19 juni.

Hanna-Olvenmark